fbpx

CO2 uitstoot

Bij SCS Logistics BV zijn we ons heel bewust van het feit dat de transportwereld met al haar vrachtwagens, schepen en vliegtuigen een grote invloed heeft op de totale CO2 uitstoot in deze wereld. Daarmee staat de transportsector voor een belangrijke transitie. Nog steeds groeit de vraag naar het vervoeren van goederen, maar tegelijkertijd is de sector onderhevig aan steeds strengere milieueisen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten bedrijven hun uitstoot drastisch verminderen. Uiteraard proberen wij als SCS ons steentje bij te dragen als het aankomt op het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarom registreren en rapporteren we van elke transportdienst en elke zending de uitstoot. Het berekenen van de CO2 uitstoot per vracht gebeurt volgens de Glec methode.

GLEC-methode

De GLEC-methode is een afkorting voor Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework for Logistics Emissions Methodologies. Het is een gestandaardiseerde methodologie voor de berekening en rapportage van emissies in de logistieke sector. Het doel van de GLEC-methode is om een gemeenschappelijke basis te bieden voor de berekening van CO2-emissies in de logistieke sector, zodat er betrouwbare en vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

De GLEC-methode wordt ondersteund door verschillende organisaties, zoals de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en de Smart Freight Centre. Door gebruik te maken van de GLEC-methode kunnen bedrijven de uitstoot van broeikasgassen in hun logistieke keten nauwkeurig berekenen en vervolgens gerichte maatregelen nemen om deze uitstoot te verminderen. Dit kan bijdragen aan de vermindering van de impact van de logistieke sector op het milieu en de strijd tegen klimaatverandering.

Berekening

Om te berekenen hoeveel een voertuig uitstoot hebben we een aantal gegevens nodig. Laadadres, losadres, het type auto, de laadmeters en het gewicht van de zending. Op basis van deze informatie wordt de uitstoot van een zending automatisch door ons systeem berekend.

* WTW staat voor Well to Wheel. Dit betekent dat de WTW-uitstoot rekening houdt met zowel de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding in bijv. de motor, als het productieproces.
* TTW staat voor ‘Tank to Wheel’. Dit betekent dat hier alleen de uitstoot wordt berekend die het voertuig zelf uitstoot.